Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
ریاست سازمان
ارتباط بین المللی باعث ارتقاء سطح کیفی سازمان نقشه برداری کشور خواهد شد
۱۸ تير ۱۴۰۱ ۱۲:۲۲
گفتگوی اختصاصی رئیس سازمان نقشه برداری کشور با صدا و سیمای استان فارس/اهمیت پایش نرخ فرونشست و تهیه نقشه های فرونشست توسط سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ تير ۱۴۰۱ ۱۴:۵۷
معرفی آخرین دستاوردهای فنی و تخصصی سازمان نقشه برداری کشور در نمایشگاه سازمان بنادر و دریانوردی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۵:۰۸
در دیدار رییس سازمان نقشه‌برداری کشور با وزیر نیرو زمینه همکاری های مشترک بررسی شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۴۹
شصت و‌پنجمین نشست اعضای کمیسیون معین شورای عالی نقشه برداری در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۸
نشست سه جانبه رئیس سازمان نقشه برداری کشور، استاندار زنجان و جانشین رئیس مرکز مدیریت راهبری افتا در سازمان نقشه برداری کشور در راستای استقرار پنجره واحد مدیریت زمین  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۲۲:۵۸
دیدار رئیس سازمان نقشه برداری کشور با استاندار فارس  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۳۸
شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس با حضور رییس سازمان نقشه‌برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۳۴
شورای معاونین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با حضور ریاست سازمان نقشه‌برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۱۶
 
1