Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
اخبار سازمان
سرپرست اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری کشور منصوب شد
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۷:۴۷
سخنرانی علمی" بکارگیری رویکرد پلکانی جهت نمایش بهینه داده‌های متراکم هیدروگرافی در باندکاربری دسترسی و بندری "
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۵:۲۴
تشریح نقشه های مناطق تحت خطر فرونشست و گسل های لرزه خیز کشور  در بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۵۷
بازدید رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سامانه های تحت وب و زیرساخت های اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۱:۱۶
بازدید دکتر میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از بخش های فنی سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۵۷
سازمان نقشه‌برداری کشور آمادگی تهیه اطلس های مختلف برای تمامی امور سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه کشور را دارد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۱۳
مقابله با جعل تاريخ و استفاده از واژه هاي مجعول به خصوص در مورد خليج فارس دستور كار دائمي سازمان نقشه برداری کشور باشد/ در برنامه ريزي استاني و برنامه هفتم توسعه؛ سازمان نقشه برداری کشور نقش مهمی ایفا می کند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۲۰:۱۲
دکتر میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور در سازمان نقشه برداری کشوراز اطلس آب رونمایی نمود  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۴:۳۷
نشست علمی" نقش اطلاعات مکانی در مدیریت و مقابله با تغییرات اقلیمی"
۵ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۵:۵۷
 
1