plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر فریبا نوروزی
رئیس اداره دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها
2217

مهندس عزیز کبریادار
کارشناس
داخلی: 2736

پروین رفاهی
کارشناس
داخلی:2476

مهندس فرامرز حسین زهی زمانی
کارشناس
021-66071019
شوراها و کمیته‌ها
تشکیل کمیته آماربخشی سازمان نقشه‌برداری کشور  ذیل شورای راهبری مدیریت فنی و اولین نشست آن در راستای برنامه ملی توسعه آمار کشور.
۱۰ مرداد ۱۴۰۰ ۰۷:۴۹
تفاهم نامه با شهرداری اصفهان
۵ مرداد ۱۴۰۰ ۰۸:۴۵
تفاهم نامه چهار جانبه با سازمان های هواشناسی، فضایی و زمین شناسی
۲۹ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۰۳
نشست کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوریهای مدیریتی با دو موضوع مدیریت دانش و صندوق‌های بیمه‌‌گر در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸
برون سپاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای ارائه خدمات  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ تير ۱۴۰۰ ۰۸:۱۳
جذب اندیشه ها و ایده ای نو از سوی کمیته هماهنگی طرح‌ها و پروژه‌های فنی سازمان نقشه برداری کشور
۱۹ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
موضوع تشکیل گروه‌های کاری و تصویب برنامه راهبردی کمیته طی دو دستور جلسه  در کمیته تحول و کارآفرینی بررسی گردید.
۱۳ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۳۲
در سومین نشست کمیته توسعه فرهنگ سازمانی، گزارش ارزیابی عملکرد این کمیته ارائه شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۰
ادغام مباحث مربوط به ارتباط با دانشگاه و صنعت در شرح‌وظائف جدید کمیته و تغییر نام آن  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ تير ۱۴۰۰ ۰۰:۲۹