plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر فریبا نوروزی
رئیس اداره دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها
2217

مهندس عزیز کبریادار
کارشناس
داخلی: 2736

پروین رفاهی
کارشناس
داخلی:2476

مهندس فرامرز حسین زهی زمانی
کارشناس
021-66071019
شوراها و کمیته‌ها
تشکیل دو گروه کاری جدید در کمیته تحول و کارآفرینی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ تير ۱۴۰۰ ۱۸:۰۲
کمیته می‌بایست فراسازمانی باشد و مواردی که در صنعت نقشه‌برداری کشورمطرح است در دستور کار کمیته قرار گیرد
۲ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۲
شورای عالی نقشه برداری مرجع سیاستگذاری در بخش نقشه و اطلاعات مکانی می باشد و اجرای هرگونه طرح نقشه برداری که به تأیید این شورا نرسد دارای مغایرت قانونی است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳۰ خرداد ۱۴۰۰ ۱۳:۲۸
کمیته مخاطرات بیولوژیک اهداف خود را در یک هدف کلی به قلم کشید :  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ خرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۰۲
ریزگردها موضوع بررسی اختصاصی در یکی از کمیته‌های تخصصی سازمان شد.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۹ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۵۰
مفاد پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته مخاطرات آب و هوایی بررسی شد.  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۳۴
درچهارمین نشست کمیته استاندارد در ماه جاری چه گذشت  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۹
نکته کلیدی در نشست کمیته پژوهش و آینده‌پژوهی چه بود:  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۲۰:۰۴
بررسی نیاز سنجی دوره های آموزشی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۴:۱۳