Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
ریاست سازمان
حضور ریاست سازمان نقشه برداری کشور در شورای برنامه ریزی وتوسعه استان زنجان/هشدار سازمان نقشه برداری کشور بر خطر فرونشست در کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۲۰:۲۱
دیدار  رئیس سازمان نقشه برداری کشور با استاندار زنجان  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۰۸:۴۷
تجلیل از امام جماعت و مبلغ سازمان نقشه‌برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۳۲
انعقاد تفاهم نامه فنی سازمان نقشه برداری کشور با کمیته دولتی مدیریت زمین و ژئودزی جمهوری تاجیکستان در ۱۱بند و با محوریت ارائه راهبری و مشاوره فنی و مهندسی
۱۱ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۲۴
در حضور روسای جمهور ایران و تاجیکستان، تفاهم‌نامه بین‌المللی بین سازمان نقشه‌برداری کشور ایران و کمیته دولتی زمین و ژئودزی جمهوری تاجیکستان امضا شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۴
حضور سازمان نقشه‌برداری کشور در کارگروه ایمن‌سازی ساختمان‌های پرخطر/تأکید وزیر کشور براهمیت  پایش نرخ فرونشست از سوی سازمان نقشه برداری کشو ر  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰
بازدید از ایستگاه های تعیین موقعیت دقیق GNSS مستقر در حرم مطهر رضوی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۵
سرپرست اداره کل نظارت، کنترل فنی و استاندارد سازمان نقشه‌برداری کشور منصوب شد
۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۷:۴۷
سخنرانی علمی" بکارگیری رویکرد پلکانی جهت نمایش بهینه داده‌های متراکم هیدروگرافی در باندکاربری دسترسی و بندری "
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ ۱۵:۲۴
 
1