plus
reset
minus
plus
minus
 
اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی
برگزاری جلسه وبینار با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰
مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی به عنوان بیست و نهمین استان در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۲۱
مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ایلام به عنوان بیست و هشتمین استان در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۱۰
برگزاری دومین جلسه وبینار آموزشی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر
۲ اسفند ۱۳۹۹ ۱۴:۰۱
برگزاری جلسه وبینار آموزشی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر
۲۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰
برگزاری جلسه وبینار با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خوزستان
۱۹ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۴۷
راه‌اندازی ژئوپورتال استانی استان لرستان
۱۳ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۱۴
دومین نشست آشنایی با فناوری‌های نوین در حوزه اطلاعات نقشه‌ای و تصاویر ماهواره‌ای  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۱۷
دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی: وزارت بهداشت می تواند از قابلیت‌های نقشه کرونا‌‌ویروس در ژئوپورتال ملی سازمان نقشه‌برداری کشور به منظور مديريت بهينه بحران همه‌گیری كرونا در كشور استفاده کند
۶ بهمن ۱۳۹۹ ۰۸:۲۰