Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
شوراها و کمیته‌ها
نشست کمیته بهبود در نظام‌ها و فناوریهای مدیریتی با دو موضوع مدیریت دانش و صندوق‌های بیمه‌‌گر در سازمان نقشه برداری کشور برگزار شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ تير ۱۴۰۰ ۱۱:۴۸
برون سپاری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی برای ارائه خدمات  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ تير ۱۴۰۰ ۰۸:۱۳
جذب اندیشه ها و ایده ای نو از سوی کمیته هماهنگی طرح‌ها و پروژه‌های فنی سازمان نقشه برداری کشور
۱۹ تير ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
موضوع تشکیل گروه‌های کاری و تصویب برنامه راهبردی کمیته طی دو دستور جلسه  در کمیته تحول و کارآفرینی بررسی گردید.
۱۳ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۳۲
در سومین نشست کمیته توسعه فرهنگ سازمانی، گزارش ارزیابی عملکرد این کمیته ارائه شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۰
نود و یکمین نشست کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران با حضور نمایندگان جدید از سایر دستگاه‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ تير ۱۴۰۰ ۱۷:۳۶
ادغام مباحث مربوط به ارتباط با دانشگاه و صنعت در شرح‌وظائف جدید کمیته و تغییر نام آن  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ تير ۱۴۰۰ ۰۰:۲۹
تشکیل دو گروه کاری جدید در کمیته تحول و کارآفرینی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ تير ۱۴۰۰ ۱۸:۰۲
کمیته می‌بایست فراسازمانی باشد و مواردی که در صنعت نقشه‌برداری کشورمطرح است در دستور کار کمیته قرار گیرد
۲ تير ۱۴۰۰ ۱۵:۱۲
 
1