Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
برگزاری دوره های آموزشی فنی با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی گروه های نقشه و اطلاعات مکانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
اقدامات انجام گرفته در گروه هماهنگی امور استان ها و امتیاز اولیه عملکرد استان ها در شاخص های ارزیابی سال ۱۳۹۹   <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۴۴
نشست تخصصی "نگهداری ایستگاه‌های دائمی GNSS و جزر و مدی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
همکاران اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی آموزش‌های لازم در زمینه شبکه های مبنایی و ایستگاه های دائمی را به گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه دادند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵
شروع دوره‌های آموزشی برای نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با حضور ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی در قالب جلسه وبیناری در این دوره برنامه‌هایی را برای نمایندگان سازمان مدیریت استان ها ارائه کردند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
با توجه به برگزاری جلسات متعدد، کار کارشناسی و زحمت فراوان در تدوین شرح وظایف مشترک بین سازمان نقشه برداری کشور و مرکز آمار ایران، سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها در سال آینده با برنامه مدون و اصولی راهبری خواهند شد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۳ اسفند ۱۳۹۹ ۱۸:۵۳