Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
plus
reset
minus
plus
minus
 
امور استان‌‌ها
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۷ خرداد ۱۴۰۰ ۱۹:۲۷
برگزاری دوره های آموزشی فنی با هدف ارتقا سطح دانش تخصصی گروه های نقشه و اطلاعات مکانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۰۹:۰۵
اقدامات انجام گرفته در گروه هماهنگی امور استان ها و امتیاز اولیه عملکرد استان ها در شاخص های ارزیابی سال ۱۳۹۹   <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۵:۲۴
برگزاری وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۰۰
وبینار آموزشی در راستای ارتقای سطح علمی گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۴۴
نشست تخصصی "نگهداری ایستگاه‌های دائمی GNSS و جزر و مدی"  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۳:۱۴
همکاران اداره کل زمین سنجی و نقشه برداری زمینی آموزش‌های لازم در زمینه شبکه های مبنایی و ایستگاه های دائمی را به گروه‌های نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها ارائه دادند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۱ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۱۵
شروع دوره‌های آموزشی برای نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها با حضور ریاست محترم سازمان نقشه برداری کشور  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ اسفند ۱۳۹۹ ۱۳:۲۰
نمایندگان اداره کل سامانه‌ها و زیرساخت‌های اطلاعات مکانی در قالب جلسه وبیناری در این دوره برنامه‌هایی را برای نمایندگان سازمان مدیریت استان ها ارائه کردند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۲
 
1