plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر فریبا نوروزی
رئیس اداره دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها
2217

مهندس عزیز کبریادار
کارشناس
داخلی: 2736

پروین رفاهی
کارشناس
داخلی:2476

مهندس فرامرز حسین زهی زمانی
کارشناس
021-66071019
شوراها و کمیته‌ها
در هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی برنامه‌های نیاز سنجی آموزشی مشاغل اختصاصی بازبینی و بررسی شد <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۹ فروردين ۱۴۰۰ ۰۸:۱۱
گزارش فعالیت‌های کمیته مخاطرات بیولوژیکی سازمان نقشه‌برداری کشور در زمینه ویروس کرونا <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ فروردين ۱۴۰۰ ۱۲:۰۳
دکتر جعفرزاده ایمن‌آبادی: شورای راهبری مدیریت فنی باید برنامه محور و بر اساس اندیشه و تفکر تخصصی سرمایه های فنی سازمان نقشه برداری کشور حرکت کند <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ فروردين ۱۴۰۰ ۱۵:۱۹
تأکید دکتر جعفرزاده ایمن آبادی بر لزوم فرهنگ سازی برای صرفه جویی در مصرف برق با در نظر گرفتن سیاست‌های تشویقی بعنوان عامل انگیزشی <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ فروردين ۱۴۰۰ ۰۹:۰۷
چشم انداز و نقشه راه کمیته مخاطرات آب و هوایی در برنامه ریزی های فنی و تخصصی اثرگذار است <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ فروردين ۱۴۰۰ ۰۹:۲۳
گزارش سال ۱۳۹۹ فعالیت های گروه دبیرخانه شوراها و کمیته ها <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۵ اسفند ۱۳۹۹ ۱۲:۲۴
شرح لیست فعالیت‌های عمومی و اختصاصی مدیریت و بحث و تبادل نظر در خصوص شاخص‌های عمومی و اختصاصی پرداخت اضافه‌کار <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۲۵
بر شمردن اقدامات مناسب که در حوزه امنیت اطلاعات صورت گرفته است که ناشی از معماری اصولی در این حوزه می باشد <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ اسفند ۱۳۹۹ ۰۸:۵۶
گزارشی از اقدامات گذشته و نتایج آن به صورت اجمالی و برنامه‌های آتی برای تحقق اهداف کمیته صیانت از حقوق شهروندان <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۳ اسفند ۱۳۹۹ ۰۹:۱۹