plus
reset
minus
plus
minus
 
شوراها و کمیته‌ها
گسل جعفر آباد منشا زلزله ۵.۲ امروز بهاباد
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۴
گزارش زمین لرزه با بزرگای ۵.۴ استان قزوین در زون گسلی آوج (آبدره) ِکوشک نصرت
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۴۰
گسل مشاء مسبب  زمین لرزه با بزرگای  ۲.۷  امروز دماوند
۲ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۳۷
تشکیل کمیته سونامی و طوفان های دریایی
۲ آذر ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴
برگزاری نشست اضطراری کمیته سیلاب در سازمان نقشه برداری کشور
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۳:۰۱
ادامه پیگیری اقدامات مرتبط با هشدار بارندگی هواشناسی (سیلاب)
۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۱:۲۴
اهمیت کمیته‌های تخصصی  زمین لرزه و آتشفشان، فرونشست،  سیلاب ، بیماری های واگیر(کرونا ) و سونامی و طوفان های دریایی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۸ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۴۹