plus
reset
minus
plus
minus
 
شوراها و کمیته‌ها
اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری با محوریت اقتصاد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
لزوم تهیه سند بودجه سازمان با نگاه همه جانبه به برنامه های موجود کشور و تکالیف سازمان درقبال آن‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۳۶
دبیران کمیته‌ها ملزم هستند طبق الزامات قانونی و شرح وظایف ابلاغی، فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۵۳
استراتژی‌ شورا نباید سلبی بلکه می بایست ایجابی باشد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶
هدف نهایی و غایی از تمامی موضوعات مورد تصویب در این نشست اثر بخش بودن آن‌ها در فرآیندهای سازمان است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۳
کمیته طرح، برنامه و اجرا موظف به کارشناسی کلیه حوزه های مربوطه، شناسایی، تجزیه و تحلیل موضوعات آفندی و پدافندی است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۶
گزارشی از سیستم هشدار سریع زمین لرزه و بررسی چالش‌ها و ضرورت‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۵
جلسه کمیته مخاطرات بیولوژیکی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۹
در راستای راهبری و سیاستگذاری موضوع نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، ارائه پیشنهادها برای طرح در شورای‌عالی نقشه‌برداری  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵