plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر فریبا نوروزی
رئیس اداره دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها
2217

مهندس عزیز کبریادار
کارشناس
داخلی: 2736

پروین رفاهی
کارشناس
داخلی:2476

مهندس فرامرز حسین زهی زمانی
کارشناس
021-66071019
شوراها و کمیته‌ها
پیشنهاد آغاز فعالیت کمیته مشترک نظارت و هماهنگی استان ها بین سازمان نقشه برداری کشور و مرکز آمار ایران  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۷ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۵۱
سازمان نقشه‌برداری کشور مقدمات درمان اطلاعات مراکز درمانی را به نزدیکترین محل سکونت، تحت وب ارائه می دهد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۵:۱۱
اهمیت موضوع استان‌ها بعد از انتزاع مناطق پنج‌گانه و تعامل موثر و قانونمند و خرد جمعی در تصمیم گیری‌های مرتبط با استان‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۳۹
مدل پیشنهادی پهنه بندی سیلاب بر اساس مشخصات حوضه آبریز  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۶ دی ۱۳۹۹ ۱۷:۰۶
در خصوص رقومی سازی ذخایر اطلاعاتی، برای ایجاد وحدت رویه در شناسایی ذخایر مطالعات لازم صورت گیرد و مصداق آن در سازمان مشخص گردد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۱۹
اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری با محوریت اقتصاد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۴ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۲
لزوم تهیه سند بودجه سازمان با نگاه همه جانبه به برنامه های موجود کشور و تکالیف سازمان درقبال آن‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۳۶
دبیران کمیته‌ها ملزم هستند طبق الزامات قانونی و شرح وظایف ابلاغی، فعالیت‌های خود را عملیاتی کنند  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۲ دی ۱۳۹۹ ۱۴:۵۳
استراتژی‌ شورا نباید سلبی بلکه می بایست ایجابی باشد  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۱:۵۶