plus
reset
minus
plus
minus
 
تماس با ما
دکتر فریبا نوروزی
رئیس اداره دبیرخانه شوراها و کمیته‌ها
2217

مهندس عزیز کبریادار
کارشناس
داخلی: 2736

پروین رفاهی
کارشناس
داخلی:2476

مهندس فرامرز حسین زهی زمانی
کارشناس
021-66071019
شوراها و کمیته‌ها
هدف نهایی و غایی از تمامی موضوعات مورد تصویب در این نشست اثر بخش بودن آن‌ها در فرآیندهای سازمان است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۱ دی ۱۳۹۹ ۱۰:۱۳
کمیته طرح، برنامه و اجرا موظف به کارشناسی کلیه حوزه های مربوطه، شناسایی، تجزیه و تحلیل موضوعات آفندی و پدافندی است  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۲۰ دی ۱۳۹۹ ۱۵:۱۶
گزارشی از سیستم هشدار سریع زمین لرزه و بررسی چالش‌ها و ضرورت‌ها  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۳۵
جلسه کمیته مخاطرات بیولوژیکی  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۹
در راستای راهبری و سیاستگذاری موضوع نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، ارائه پیشنهادها برای طرح در شورای‌عالی نقشه‌برداری  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۵ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۴۵
تفاهم نامه با شرکت ملی پست
۱۳ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۴۳
ارائه گزارش فعالیت‌های حوزه معاونت فناوری و ارائه اطلاعات مکانی ضمن تشریح ساختار جدید سازمانی این معاونت، در رابطه با عملکرد و برنامه‌های هر کدام از مدیریت‌های ذیربط آن  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۱۰ دی ۱۳۹۹ ۰۹:۵۴
از این پس جلسات کمیسیون معین شورای عالی نقشه‌برداری  به صورت مستمر برگزار می‌شود تا بستر تصمیم گیری ها در شورای عالی نقشه برداری و هیأت وزیران هموارتر شود  <img src="/images/picture_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
۹ دی ۱۳۹۹ ۲۰:۰۱
تعریف زمین لغزش، بررسی مناطق مستعد و پیش خطرهای زمین لغزش و فرونشست از منظر زمین شناختی و همچنین بررسی نرم افزاری و سخت افزاری برای ایجاد یک خط تولید نقشه زمین ساخت
۹ دی ۱۳۹۹ ۱۶:۳۹