plus
reset
minus
plus
minus
 
ایجاد سیستم موقعیت‌یابی VLBI پهن‌باند با استفاده از ایستگاه‌های قابل حمل

ایجاد سیستم موقعیت‌یابی VLBI پهن‌باند با استفاده از ایستگاه‌های قابل حمل

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
نگرشی بر زمین لرزه با بزرگای ۳.۱ کیلان استان تهران

نگرشی بر زمین لرزه با بزرگای ۳.۱ کیلان استان تهران

۱۴۰۰-۰۱-۱۹
به مناسبت روز جهانی بهداشت، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، اطلس بهداشت را معرفی کرد

به مناسبت روز جهانی بهداشت، مدیریت نقشه‌نگاری و اطلس‌های ملی، اطلس بهداشت را معرفی کرد

۱۴۰۰-۰۱-۱۸
بررسی تغییرات و ارزیابی خسارت ناشی از طوفان شن دراراضی کشاورزی جنوب استان کرمان  با استفاده از تصاویر ماهواره ای

بررسی تغییرات و ارزیابی خسارت ناشی از طوفان شن دراراضی کشاورزی جنوب استان کرمان با استفاده از تصاویر ماهواره ای

۱۴۰۰-۰۱-۱۷
اولین نشست معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۴۰۰برگزار شد

اولین نشست معاونین، مدیران و کارشناسان ارشد سازمان نقشه برداری کشور در سال ۱۴۰۰برگزار شد

۱۴۰۰-۰۱-۱۵
انتشار دو استاندارد ملی جدید در حوزه خدمات مکان مبنا

انتشار دو استاندارد ملی جدید در حوزه خدمات مکان مبنا

۱۴۰۰-۰۱-۱۵