plus
reset
minus
plus
minus
 
فرونشست و سیل دو رویه، تهدیدی ناشی از سوء مدیریت منابع آبی در استان گلستان

فرونشست و سیل دو رویه، تهدیدی ناشی از سوء مدیریت منابع آبی در استان گلستان

۱۳۹۹-۱۱-۰۴
خزر در تلاطم ناملایمات زیست محیطی و آب و هوایی

خزر در تلاطم ناملایمات زیست محیطی و آب و هوایی

۱۳۹۹-۱۱-۰۴
وبینار گردهمایی اعضای کمیته متناظر ایزو TC۲۱۱ با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

وبینار گردهمایی اعضای کمیته متناظر ایزو TC۲۱۱ با هدف مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی

۱۳۹۹-۱۱-۰۴
بروزرسانی نقشه جاذبه‌‌های مهم گردشگری ایران

بروزرسانی نقشه جاذبه‌‌های مهم گردشگری ایران

۱۳۹۹-۱۱-۰۴
درک فرآیندهای منبع لرزه‌ای با استفاده از داده‌های ثقل‌سنجی ماهواره‌ای مطالعه موردی: زلزله ۲۰۱۱ توهوکو- اوکی

درک فرآیندهای منبع لرزه‌ای با استفاده از داده‌های ثقل‌سنجی ماهواره‌ای مطالعه موردی: زلزله ۲۰۱۱ توهوکو- اوکی

۱۳۹۹-۱۱-۰۳